Structuurvisie Openbare Ruimte

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. […]

Parksessies nieuwe stijl

Beste wijkraden rondom de Haarlemmerhout, Al zes jaar organiseren wij als non profit organisatie met veel plezier het kleinschalige festival Parksessies op vier zomerse woensdagen in de Haarlemmerhout, uw prachtige monumentale voor/achtertuin. We hebben met elke van jullie wel eens contact gehad over ons festival, bij enkelen zijn we op bezoek geweest op een vergadering […]

Brief aan de formateur

Door diverse besluiten genomen door de gemeente Haarlem in de afgelopen 4 jaar zal onder meer de luchtkwaliteit in onze wijk de komende jaren verslechteren. Daarnaast wordt ons monumentale groen bedreigd en neemt het gebruik van de openbare ruimte door voetgangers en fietsers eerder af dan toe. Dit ten gunste van de auto’s en bussen. […]

Openbaar Vervoer, Lust of Last?

Er is best wat ophef over het Openbaar Vervoer in Haarlem. Natuurlijk moet er meer gebruik van bus en trein worden gemaakt, maar daardoor neemt ook de overlast in de stad toe. Actieplatform Bus-kruit heeft zich al veelvuldig laten horen. De wijkraad attendeert u op een bijeenkomst waar de betrokken partijen met elkaar in discussie gaan. […]

Lancering initiatievenplatform HaarlemLink

Het initiatievenplatform HaarlemLink is 6 maart gelanceerd. HaarlemLink is de plek waar Haarlemmers met een initiatief voor de stad hun idee kunnen presenteren. Hier kunnen ze op zoek naar medestanders en middelen. Alle maatschappelijke initiatieven kunnen een plek krijgen op HaarlemLink, zolang ze maar bijdragen aan een socialer, prettiger en verbonden Haarlem. meer info onder […]

Expositie Provincie Noord Holland

De provincie Noord-Holland nodigt u van harte uit een bezoek te brengen aan de nieuwe tentoonstelling in de reeks Dreef exposities in Haarlem. Deze tentoonstelling  BEGRENSD OPPERVLAK – DROOMLANDSCHAPPEN is van 16 maart tot en met 11 mei 2018 in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem.   3 tekenaars, Jet Nijkamp, Jacobien de Rooij en Mai […]

Nieuwe verkeerslichten Buitenrustbruggen.

De Buitenrustbruggen worden uitgerust met nieuwe intelligente verkeerslichten. Die verkeerslichten  spelen in op de actuele verkeerssituatie. Daardoor hoeven verkeersdeelnemers minder lang te wachten. De lichten zullen van woensdag 21 maart tot en met zondag 25 maart worden geplaatst. Het verkeer zal daar last van hebben. (Bron: Haarlems Dagblad)

Snelheidsmetingen door het Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad is een actie gestart om de snelheid van het autoverkeer in de stad in kaart te brengen. Er wordt veel geklaagd, er wordt weinig gedaan, dus zaak om daar verandering in te brengen. Bewoners kunnen zelf aangeven waar zij snelheidsmetingen zouden willen.De krant ontvangt graag suggesties. Waar moet de redactie de snelheid […]