Asfalteren van de historische Dreef

B&W heeft op 13 dec jl. besloten om de bezwaren tegen het asfalteren van de Dreef naast zich neer te leggen en zou daarmee de weg openen tot herinrichting. Het standpunt van de wijkraad mag als bekend worden beschouwd: Handhaaf de klinkers om de historische uitstraling van dit gebied niet aan te tasten.

Wijkraadvoorzitter Bart Wernink stelt: ‘Het bezwaar is gegrond verklaard vanwege een motiveringsgebrek. De motivering is er nu wel, maar het besluit blijft hetzelfde’. Hij gaat het besluit van B&W grondig bestuderen en wacht op de uitnodiging van de wethouder (zie artikel HD onder). Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren wordt een gang naar de rechter niet uitgesloten.


Gerelateerd(e) project(en):