Bestemming HKB gebouw

Zoals aangekondigd in de media en tijdens onze laatste jaarvergadering wordt er hard gewerkt aan de plannen om het voormalig HKB-gebouw (Tempelierstraat) en omgeving een nieuwe bestemming te geven. De plannen zijn goed ontvangen. Inmiddels worden er steeds meer details zichtbaar. In de bijlage is de laatst gepresenteerde versie opgenomen. Verwachtbaar is dat begin 2018 een verdere uitwerking beschikbaar komt. Naast enthousiasme heeft de wijkraad haar bezorgdheid om de verkeersafhandeling rondom de ingang van de parkeergarage uitgesproken. Ook de verhoogde parkeerdruk in de omgeving is een aandachtspunt. De ondergrondse parkeergelegenheid is primair voor bewoners van het complex.

 posters Joost Swarte 

Gerelateerd(e) project(en):