Brief van Wijkraad aan de gemeente over parkeren

In deze brief, gericht aan het College, de Raad en de commissie Beheer, verzoekt de Wijkraad nadere uitleg en duiding over de verschillende punten op het gebied van problemen met parkeren en de beslissing (of nog wens?) van de gemeente om overal fiscaal parkeren in te voeren.

Download: Brief van Wijkraad