Busknooppunt Houtplein komt te vervallen.

Busknooppunt Houtplein komt te vervallen.

Even opletten, vanaf volgend jaar rijdt een metro ondergronds vanaf het station Haarlem naar de Prins Bernardlaan. Daar kun je overstappen op de huidige buslijnen naar alle windstreken.
Droom of toekomstbeeld?

Feit is dat onze wijk Welgelegen langzamerhand overbevolkt raakt door een veelheid aan bussen. Daar komt bij: de frequentie van de bus gaat op een aantal lijnen omhoog. Er komen dubbeldekker-bussen. Er komt een snelbus naar de Bijlmer.
Mooie plannen.
En natuurlijk fijn voor de OV-reiziger, zoals ik.

We zijn momenteel met stikstofdioxide-metingen bezig op de Buitenrustlaan en in de Tempelierstraat. De luchtkwaliteit is op die plekken echt niet oké.
Het dagelijkse conflict tussen bussen, auto’s en fietsers op het Houtplein is tekenend voor de slechte infrastructuur daar.
Bussen razen door de woonstraten en eisen mede door hun indrukwekkende verschijning hun plek op de weg soms wel erg nadrukkelijk op.

Het Houtplein moet een verblijfsgebied worden, welk beeld heeft u daar dan van?

U woont of heeft uw bedrijf in de wijk, bent misschien wonend aan de busroute of dagelijks gebruiker van de bus. Of u heeft gewoon een mening over het hele verhaal.
Mag de wijkraad uw mening dan horen?

Een afvaardiging van de wijkraad gaat binnenkort in gesprek met wethouder Sikkema. De wijkraad wil dan ook uw mening kunnen vertegenwoordigen. Heeft u ideeën, voorbeelden, toptips? Reageer dan via deze pagina of per mail aan info@wijkraad-welgelegen.nl

Gerelateerd(e) project(en):

Reacties

 1. Ik zou de wethouder dringend willen verzoeken om een stap terug te nemen en na te denken voordat veel tijd en geld wordt geïnvesteerd in het omtoveren van het Houtplein tot een busknooppunt. Laat de wethouder kijken of het huidige beleid van eindeloos uitbreiden van het busvervoer over de bestaande infrastructuur van de oude stad een toekomstvaste ontwikkeling is voor de leefbaarheid van de stad, haar bebouwing en bewoners.

  Is dit het Groene Haarlem dat de gemeente voor ogen heeft, met duizenden interlokale bussen per dag, waarvan een groot deel enorme RNET harmonica- en nu ook dubbeldekkerbussen op diesel, die op hoge snelheid dwars door de druk bevolkte oude woonwijken scheuren? Is dit een houdbare visie?

  Wat denkt de wethouder?

  Mijn visie zou zijn: kies nu voor een plan met lange houdbaarheid. Verplaats dus die busstromen die door hun frequentie en volume zo intensief zijn/worden dat ze niet bij de oude stad passen naar die plekken waar ze thuis horen, namelijk op de veel bredere N-wegen. Zorg vanaf die N-wegen voor kleinschaliger en schoner vervoer naar de binnenstad m.b.v. elektrische pendelvoertuigen en promoot daarnaast het gebruik van (deel-/huur-)fietsen vanaf deze N-wegen de oude stad in.
  Blijf ondertussen niet de frequentie van de bussen maar verhogen en ga voorál niet investeren in dure infrastructurele oplossingen die het verblijf van dit soort bussen in de oude stad legitimeren en verlengen.

  Kortom: maak een goed plan en haal die duizenden interlokale “HOV” bussen uit de straten van de oude binnenstad!