Bewonersborrel in Hoge Hout Haarlem

Donderdag 2 juli jl. had de recreatiecommissie van gebouw De Hoge Hout (de hoogste flat in de omgeving van het Mariaterrein) een bewonersborrel georganiseerd. Omdat wij als redactie van Wijkkrant Welgelegen en als leden van de commissie Onderlinge Betrokkenheid graag de vinger aan de bewonerspols willen houden, had de commissie ons daar ook voor uitgenodigd.

Gemoedelijke derde Koffie-ochtend

Op 9 juni jl. vond de derde koffie-ochtend voor de bewoners van Welgelegen plaats. Wederom in het gastvrije Hart-café. Ondanks dat er weinig ruchtbaarheid aan was gegeven, was het wederom een gezellige bijeenkomst waar de wijkbewoners elkaar op een spontane manier konden ontmoeten. Als ik me niet vergis, zijn er ook al vriendschapsbanden gesmeed. En […]

Zomerfeestnieuws

Ondanks de inspanningen van het organiserend comité gaat het dit jaar niet lukken een Zomerfeest van de grond te krijgen. Veel goeie ideeën, toezeggingen van Restaurant Parck, 2Generations en andere ondernemers stranden door onvoldoende animo om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. We richten nu onze pijlen op de zomer van 2016, meer informatie leest u […]

Drie inloopavonden over nieuwe parkeerregime

Datum:                7 mei Tijd:                       19.30 – 21.00 uur Locatie:                Koningkerk Adres:                  Kloppersingel 55, Haarlem Datum:                11 mei Tijd:                       19.30 – 21.00 uur Locatie:                Molen de Adriaan Adres:                  Papentorenvest 1a, Haarlem Datum:                12 mei Tijd:                       19.30 – 21.00 uur Locatie:                Het Badhuis Adres:                  Leidseplein 49, Haarlem

Zomerfeest!!

Na enige jaren van stilte hebben we het voornemen aankomende zomer een ZOMERFEEST te organiseren in het Frederikspark. We zijn een paar jaar verder, de wereld verandert, nieuwe werkgroepen hebben het licht gezien, nieuwe initiatieven zijn gestart. Vandaar dat ook het ZOMERFEEST een iets andere vorm zal krijgen dan het traditionele Kinderfeest. Want kunt u […]

Straatvertegenwoordigers

De wijkraad wil een rol spelen op sociaal gebied en zoekt daarvoor straatvertegenwoordigers in alle straten van de wijk. De straatvertegenwoordiger verbindt vraag en aanbod van zorgtaken die niet door professionele organisaties wordt geleverd. Bijvoorbeeld boodschappen doen, hond uitlaten etc. Tevens weet de straatvertegenwoordiger in voorkomende gevallen door te verwijzen naar zorgorganisaties of bijvoorbeeld BUUV. […]

Boomspiegel adopteren?

Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. Deze grond leent zich prima voor beplanting. U heeft in de gemeente Haarlem de mogelijkheid om de boomspiegel voor uw woning te adopteren en er een mooie minituin van te maken! Hoe werkt het? Wanneer u een boomspiegel adopteert, mag u deze onder […]