Gewijzigde datum volgende wijkraadsvergadering

De eerstvolgende wijkraadsvergadering staat gepland op 27 april a.s. Aangezien 27 april Koningsdag is wordt deze vergadering verplaatst naar donderdag 30 april. Aanvangstijd en locatie blijven ongewijzigd te weten 20.00u …lees verder »

Aanbevelingen van adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark

Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark heeft een brief aan de gemeente gestuurd met aanbevelingen voor het gebruik van de Haarlemmerhout en Frederikspark voor …lees verder »

Jaarvergadering 18 februari 2015

Op 18 februari jl. organiseerde Wijkraad Welgelegen de jaarvergadering 2015 in de nieuwe vergaderzaal van de provincie aan de …lees verder »

Kleine Johannes na twee jaar terug in het Frederikspark

In verband met een grote renovatie van het Frederikspark werd twee jaar geleden het beeld van de Kleine Johannes van beeldhouwer Mari Andriesen weggehaald uit het park. Het was eerst nog maar de vraag of het beeld terug …lees verder »

Haarlem wijzigt parkeerregime

  …lees verder »

Rondleiding door HKB gebouw

Verslag en foto's: Udo Kluijver Inwendig is er weinig over van het oorspronkelijke gebouw. Misschien zitten er achter panelen en verlaagde plafonds nog leuke details. Beneden is het weer een supermarkt (budget Food) en …lees verder »

Beeld De kleine Johannes komt terug in het Frederikspark

Op 10 februari 2015 wordt het beeld De kleine Johannes teruggeplaatst in het Frederikspark. Wat de precieze plek wordt is nog de vraag. (zie op het kaartje) Ook de tijd van de plaatsing is nog wat onduidelijk. …lees verder »

Koffieochtend groot succes

De kersverse werkgroep Onderlinge Betrokkenheid van Wijkraad Welgelegen organiseerde op 20 januari een inloopkoffieochtend voor de wijkbewoners. Voor de werkgroepleden was het even spannend. Zouden er wel mensen …lees verder »

Bomen gekapt in Griffiebosje

Op 13 januari is gestart met het kappen van 2 grote populieren (stamdiameter circa 1 m) in het Griffiebosje. Ze zijn gevaarlijk vanwege zwamaantasting respectievelijk inwendige houtrot. Een derde populier wordt gelukkig …lees verder »

Zorgbalans aan het woord: de ergotherapeut

De ergotherapeut, samen met u op zoek naar alternatieve hulp! Steeds meer ouderen in onze wijk lopen om wat voor reden dan ook thuis tegen een beperking aan. Een beperking die het moeilijk kan maken om nog geheel …lees verder »