Brief van Wijkraad aan de gemeente over parkeren

In deze brief, gericht aan het College, de Raad en de commissie Beheer, verzoekt de Wijkraad nadere uitleg en duiding over de verschillende punten op het gebied van problemen met parkeren en de beslissing (of nog wens?) …lees verder »

Kerstbomen-inzamelactie

Net als vorige jaren gaat Spaarnelanden begin 2015 weer een Net als vorige jaren gaat Spaarnelanden begin 2015 weer een kerstbomen-inzamelactie organiseren. Dit om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan …lees verder »

Huisvuil verdwijnt van het trottoir…..

Ondergrondse containers in wijk Welgelegen Medio 2015 krijgt een deel van wijk Welgelegen ondergrondse containers. Met de komst van de ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken en grijze rolemmers van het …lees verder »

Participatieraad Haarlem aan het woord

    De Participatieraad Haarlem wil een brug slaan tussen burger en gemeente. Maar hoe denken we dat te kunnen doen? De Participatieraad is opgericht op door gemeenteraad en College van B&W om …lees verder »

Parkeerenquête 2014

Resultaten van de parkeerenquête. .............................................................................................................................................. ....................... …lees verder »

Fietspad weer helemaal recht

In de Haarlemmer Hout is langs het Vlooienveld (tussen hertenkamp en Paviljoenslaan) het fietspad verlegd en een schelpenpad aangelegd dat ruimtelijk aansluit op het schelpenpad langs de noordelijke Dreef. Een deel van …lees verder »

Serious Request op het Houtplein

Tijdens de laatste wijkraadvergadering waren er een aantal vragen omtrent het aanstaande eindfeest van Serious Request op het Houtplein. Met name betroffen het vragen over de te verwachten geluidsbelasting en de …lees verder »

Brief gemeente Haarlem aan Wijkraad Welgelegen over parkeren

De gemeente geeft aan de resultaten van de Parkeerenquête in goede orde ontvangen te hebben, maar daar niks mee te doen. Sterker, het lijkt alsof er geen Uitwerkingsplan en Draagvlakonderzoek komt zoals vermeld in de …lees verder »

Ik geef de pen aan…..John Löwenhardt

Wijkbewoner John Löwenhardt laat ons getuige zijn van zijn ochtendwandeling door het Frederikspark. Mocht u ook een artikel willen aanleveren bent u hiervoor van harte uitgenodigd! Voor het artikel van John  klik …lees verder »

Ik geef de pen aan ….. Willem Holthuizen

Willem Holthuizen levert de tweede bijdrage aan de schrijversestafette van Wijkraad Welgelegen. Mocht u ook een bijdrage willen leveren bent u van harte uitgenodigd. Voor de bijdrage van Willem Holthuizen klik …lees verder »