Spreekuur wethouder Jur Botter

Spreekuur wethouder Jur Botter Op 19 januari 2018 vindt het eerste spreekuur met wethouder Jur Botter plaats. Daarna volgen nog vier gesprekken met geïnteresseerde Haarlemmers, op verschillende dagen en …lees verder »

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD (Bron: Gemeente Haarlem)   De geplande werkzaamheden voor aankomend weekend (17 t/m 21 januari) aan de VRI’s Buitenrustbruggen zijn uitgesteld. Deze …lees verder »

Wie bepaalt de busroutes?

Hieronder een reactie van de gemeente op een vraag van een bewoner uit de Tempeliersstraat over de toenemende belasting door bussen in de stad. Vraag:  Vragen wijkbewoner over bussen en het gemeentelijke …lees verder »

Reactie van de Adviescommisie inzake bezwaarschriften over de Dreef

In onderstaande document kunt u de reactie van de Adviescommissie voor bezwaarschriften op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken lezen naar aanleiding van het door de wijkraad (Dhr Wernink) ingediende …lees verder »

Asfalteren van de historische Dreef

B&W heeft op 13 dec jl. besloten om de bezwaren tegen het asfalteren van de Dreef naast zich neer te leggen en zou daarmee de weg openen tot herinrichting. Het standpunt van de wijkraad mag als bekend worden …lees verder »

Nieuwe dienstregeling bussen m.i.v. 10 dec

Vanaf 10 december 2017 rijden deze "Neusjes van de zalm" massaal door wijk Welgelegen.                       Daardoor wordt …lees verder »

Knelpuntenkaart van de openbare ruimte in wijk Welgelegen

  …lees verder »

Structuurvisie Openbare Ruimte, een opsomming van de reacties door de wijkraad

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een …lees verder »

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Haarlem

lees verder »

herplant bomen seizoen 2017/2018

Hierbij een uiteenzetting over de wijze waarop het aankomende seizoen herplant van bomen plaatsvindt. link: herplant bomen 2017-2018 …lees verder »