De Dreef, klinkers of asfalt?

Met het verwijderen van de klinkers wordt de weg vrijgemaakt voor de aanleg van asfalt. Aan de beslissing om over te gaan tot asfalteren is een lange strijd voorafgegaan. Die werd gevoerd in de commissie beheer, de raad en uiteindelijk in de rechtszaal. De wijkraad en andere partijen beraden zich op het vervolg…….