Feestelijke plaatsing van het monumentenbord in het Frederikspark

Vrijdag 25 september 2015 om 16.00 uur

Vlak bij de viskraam

 

In 2002 is – na lang ijveren  sinds 1992 door de Stichting tot Behoud van het Frederikspark, de Wijkraad Welgelegen en omwonenden –  aan het Frederikspark de Rijksmonumentenstatus verleend.
De aanleiding was de roemrijke geschiedenis van dit stukje grond buiten de Houtpoorten plus de door J.D. Zocher jr.  geïnitieerde inrichting van het park met villa’s rondom een ovaalvormig grasveld.  De padenstructuur had zijn roemrijke vader al ontworpen voor Lodewijk Napoleon toen die in het Paviljoen Welgelegen woonde.
Carla Oldenburger–Ebbers,  gezaghebbend tuinhistorica, heeft een en ander treffend tot uitdrukking gebracht in haar deskundigenrapport. Dat was de grondslag voor de monumentenaanvraag die indertijd door de Stichting werd ingediend.
Al sinds 1389 heeft “de Baen”, zoals het Frederikspark tot 1835 heette, tot recreatie voor de Haarlemmers gediend en deze bestemming is tot op heden zo gebleven.  En,  naar het bestuur van de Stichting hoopt, zal dit  in de toekomst zo mogen blijven.
Onze voorzitter, Dirk Bloemers, heeft enkele jaren geleden het plan geopperd om de status van het park met een plaquette zichtbaar te maken voor het publiek. Hij bood aan de kosten daarvan te dragen.
Het had echter de nodige voeten in aarde om het gewenste beeldmateriaal op te diepen en te selecteren. Maar met hulp van onder meer het Noord-Hollands archief zijn we een heel eind gekomen.

En nu is het dan zover: met hulp van ontwerpbureau Press Art te Doorn, bekend van de informatiepanelen in buitengebieden, is een vrolijk ogend en informatief paneel voor het Frederikspark tot stand gekomen.
Ook de Gemeente en de Wijkraad steunden dit initiatief en zo kwamen wij in samenspraak tot een zinvolle locatie voor de plaatsing van de plaquette.
Die plaats zal zijn de hoek tussen het voetpad vanuit de stad en “Visch in het Park”.

De plaatsing van deze plaquette markeert  een belangrijk historisch feit voor Haarlem,  namelijk het feit dat “de Baen” het eerste, althans het oudst bekende, openbare speelveld is in Europa!
Wijkbewoners die zich betrokken voelen bij (behoud van) dit bijzondere stukje Haarlem zijn van harte welkom de plaatsing van de plaquette bij te wonen, Daarbij zal ook de Gemeente vertegenwoordigd zal zijn.

Stichting tot behoud van het Frederikspark

M.M. Grothuis-Wiesman,  secretaris

 

Gerelateerd(e) project(en):