herplant bomen seizoen 2017/2018

Hierbij een uiteenzetting over de wijze waarop het aankomende seizoen herplant van bomen plaatsvindt.

link: herplant bomen 2017-2018