J. W. Remkes (Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland)

Welgelegen, een bloeiende wijk in Haarlem

Welgelegen, de naam belooft het al, is een mooie wijk in Haarlem om te wonen en te werken. De naam is ontleend aan het Paviljoen Welgelegen, dat centraal in de wijk ligt en blikvanger is. Niet voor niets staat het Paviljoen in het logo van de wijkraad.

Sinds 1930 zetelt het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland in Paviljoen Welgelegen. Ik ben er trots op dat ik als Commissaris van de Koning in dit Provinciehuis mag werken. Ik ben ook vereerd dat ik als eerste ben gevraagd om als ‘wijkbewoner’ een persoonlijk verhaal op de website van de wijkraad te schrijven.

Ik weet dat de medewijkbewoners ook trots zijn op het Paviljoen. Dat merk ik onder meer uit de betrokkenheid van omwonenden bij de vernieuwingen die aan de provinciale gebouwen aan de Dreef en het Houtplein hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. Dat stel ik zeer op prijs.

Door die betrokkenheid kunnen we gezamenlijk tot resultaten komen, die enerzijds recht doen aan het karakter van de buurt en anderzijds het functioneren van het provinciaal bestuur ook in de toekomst mogelijk maakt. Zo wordt enerzijds de historische gevel aan de Dreef gehandhaafd en komt anderzijds daarachter een kantoorgebouw gereed, waar provinciemedewerkers op moderne, met name flexibele en digitale, wijze kunnen werken.

Dat vind ik belangrijk, omdat ik van mening ben dat het Paviljoen alleen in goede staat zal blijven, als er ook functioneel gebruik van wordt gemaakt. Ik hoop niet dat de periode van het begin van de vorige eeuw terug komt, toen het Paviljoen leeg stond en ernstig werd verwaarloosd en zelfs sloop werd overwogen.

De betrokkenheid van omwonenden heeft er ook toe geleid dat het groen de ruimte krijgt. De provincietuin gaat één geheel vormen met het Frederikspark. Want ‘welgelegen’ heeft niet alleen betrekking op het gebouw, maar juist ook op de locatie. De meer dan 400 jaar oude Haarlemmer Hout ligt voor de deur en de hele wijk heeft de naam een lommerrijke buurt te zijn met haar plantsoenen en bomen.

Ik realiseer mij goed dat medewijkbewoners niet alleen deze lusten, maar ook lasten ondervinden . Dat kunnen tijdelijke lasten zijn zoals de overlast van de verbouwingswerkzaamheden, maar ook de meer structurele lasten zoals de bezoekers aan het Provinciehuis. Met de ondergrondse parkeergarage willen we een deel van die overlast beperken.

De parkeergarage is ook bestemd voor bezoekers aan de binnenstad. De bewoners van Welgelegen hebben het voordeel dat de historische binnenstad op loopafstand ligt. De keerzijde is dat bezoekers aan de binnenstad, die van elders komen, in de wijk een parkeerplek zoeken. Ik hoop dat ook deze overlast door de komst van de parkeergarage wordt beperkt.

In september, als de werkzaamheden gereed zijn, zijn onze buren van harte welkom om de opening bij te wonen van het vernieuwde Dreefgebouw en de provincietuin. Wij gaan dat vieren in combinatie met 200 jaar Koninkrijk.

Ik ben mij ervan bewust dat de toekomst van de provincie van grote invloed is op de ontwikkeling van onze wijk. Zal het Rijk besluiten om de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren? En als dat gebeurt, wat wordt dan de nieuwe provinciehoofdstad? Wat gebeurt er met Paviljoen Welgelegen?

In ieder geval vind ik dat wij met onze historische Paviljoen Welgelegen en onze nieuwe kantoren aan de Dreef en het Houtplein er klaar voor zijn. Welgelegen is een bloeiende wijk en dat moet zo blijven.

 

J. W. Remkes

Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland