Jaaroverzicht 2016

Verslagen
|

werkgroepen

|Algemene Wijkzaken
|Ruimtelijke Ordening en Gebouwen
|Groen
|Verkeer
|Onderlinge betrokkenheid
|Communicatie
|

redactie

|Wijkkrant Welgelegen2015
|

penningmeester

|Financieelverslag 2016 + Begroting 2017