Jaarvergadering Wijkraad Welgelegen op vrijdag 6 april 2018

Op 6 april jl werd de jaarvergadering van Wijkraad Welgelegen gehouden. Zo’n 35 wijkbewoners namen deel aan het programma. Hierbij een kleine impressie.
Dirk Jan van der Spoel is tijdens de jaarvergadering toegetreden tot de wijkraad. Hij heeft al enige maanden meegedraaid en we zijn vanzelfsprekend erg blij met zijn komst.
Hans van Eeden van her architekten en Gren Molenkamp van HBB presenteren de voortgang van de ontwikkeling van het bouwproject “De Vierhoek” (vml ALDI terrein)
 

Valentijn Holewijn geeft tekst en uitleg over het actieplatform Bus-kruit. Het actieplatform streeft naar een goede balans tussen de OV-functies en de overlast voor de stad.
 

Historicus Chris Brunner spijkert bevlogen onze kennis bij over 400 jaar historie van de Dreef!
 

Een levendige discussie na afloop bij een drankje.
 

De verslagen van de diverse werkgroepen staan hier: http://wijkraad-welgelegen.nl/jaaroverzicht-2017/
De wijkraad spreekt haar dank uit voor de medewerking die zij heeft genoten van iedereen die deze avond tot een succes heeft gemaakt. Van het ontwerpen en het verspreiden van de wijkkrant, het verzorgen van presentaties tot de logistieke zorg door Hart. En niet in de laatste plaats uiteraard de aanwezige wijkbewoners!
Zet vast in de agenda:
Eerstvolgende Koffieochtend op 10 april a.s.
Eerstvolgende Wijkraadsvergadering op 14 mei a.s.
We blijven zoeken naar wijkbewoners die hun bijdrage aan de wijkraad willen leveren. Dat kan op verschillende manieren en is altijd aanpasbaar aan de tijd die je er in wilt steken. Mailen kan naar: info@wijkraad-welgelegen.nl