Jaarvergadering Wijkraad Welgelegen

Vrijdagavond 3 maart vond de jaarvergadering plaats in een der zalen van het HART-complex. Naast wijkraadsleden en redactie waren er zo’n 35 personen aanwezig.
Na de opening door vice-voorzitter Margo van Aarle was het eerste punt de benoeming van de nieuwe voorzitter, Bart Wernik. Alle aanwezigen konden hiermee van harte instemmen. Na het bedankje aan Margo, met een zeer groot, wélverdiend boeket, nam Bart de voorzittershamer direct ter hand.

Bloemen voor Margo van Aarle door de nieuwe voorzitter Bart Wernik

Het volgende agendapunt was het rondje langs de werkgroepen met als basis het verslag over 2016. Alle aanwezigen hadden zich hier goed op kunnen voorbereiden omdat de betreffende stukken in concept keurig op de website waren opgenomen. Het was jammer dat de agenda daarbij ontbrak.
Vooral de werkgroep Verkeer werd uitvoerig aan de tand gevoeld over het nieuwe parkeren. Dit onderwerp maakt altijd veel emoties los bij de bewoners.
De kascommissie (Ruud van Vessem en Jack Knijn), die staande de vergadering voor het nieuwe jaar werd herbenoemd dechargeerde de penningmeester over 2016. Na de goedkeuring van het financieel verslag over 2016 en de begroting over 2017 was het officiële gedeelte achter de rug.

Na het pauzedrankje en –hapje was het woord aan Joost Swarte die samen met architectenbureau Her het ontwerp geleverd had voor de bebouwing van het HKB/Alditerrein. Het werd een boeiende uiteenzetting. Duidelijk was hoezeer dit onderwerp leeft bij de Welgelegenaars.

Joost Swarte over het HKB-gebouw

Ook na afsluiting van dit gedeelte bleef Swarte nog lang na om nog meer vragen te beantwoorden. Daarbij had het publiek de gelegenheid de eerste ruwe maquette van de bebouwing van dichtbij te beschouwen en met buurtgenoten na te praten onder het genot van nog een heerlijk drankje.

Annemarie Broek