Onderlinge betrokkenheid

..

De werkgroep heeft als taak:

Het scheppen van condities opdat de wijkbewoners van wijk Welgelegen uitgenodigd worden tot actieve onderlinge betrokkenheid.

 

De werkgroep bestaat uit :
John van de Gevel (voorzitter)
Roel Ebbinge
Joke Knol