Openbaar Vervoer, Lust of Last?

Er is best wat ophef over het Openbaar Vervoer in Haarlem. Natuurlijk moet er meer gebruik van bus en trein worden gemaakt, maar daardoor neemt ook de overlast in de stad toe. Actieplatform Bus-kruit heeft zich al veelvuldig laten horen. De wijkraad attendeert u op een bijeenkomst waar de betrokken partijen met elkaar in discussie gaan. Connexion, bewoners, Provincie, gemeente en de vervoersregio zitten met elkaar aan tafel. Kijk onder de link voor het programma: OV HAARLEM