De Dreef, klinkers of asfalt?

Met het verwijderen van de klinkers wordt de weg vrijgemaakt voor de aanleg van asfalt. Aan de beslissing om over te gaan tot asfalteren is een lange strijd voorafgegaan. Die werd gevoerd in de commissie beheer, de raad …lees verder »

Eerstvolgende Wijkraadvergadering 19 febr a.s

de eerstvolgende wijkraadsvergadering wordt gehouden op 19 febr a.s. in Hart, Kleine Houtweg 18, aanvang 20.00u Hier staat de AGENDA …lees verder »

Verslag wijkraadvergadering van 8 januari 2018

20180108 verslag wijkraadvergadering van 080118 (1) …lees verder »

Voortgang herinrichting Dreef

Zoals u in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen stuit de herinrichting van de Dreef op nogal wat bezwaren. Wethouder Sikkema (GL) houdt vooralsnog vast aan de vastgestelde plannen. De bezwaarprocedure die eind vorig …lees verder »

Spreekuur wethouder Jur Botter

Spreekuur wethouder Jur Botter Op 19 januari 2018 vindt het eerste spreekuur met wethouder Jur Botter plaats. Daarna volgen nog vier gesprekken met geïnteresseerde Haarlemmers, op verschillende dagen en …lees verder »

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD (Bron: Gemeente Haarlem)   De geplande werkzaamheden voor aankomend weekend (17 t/m 21 januari) aan de VRI’s Buitenrustbruggen zijn uitgesteld. Deze …lees verder »

Wie bepaalt de busroutes?

Hieronder een reactie van de gemeente op een vraag van een bewoner uit de Tempeliersstraat over de toenemende belasting door bussen in de stad. Vraag:  Vragen wijkbewoner over bussen en het gemeentelijke …lees verder »

Reactie van de Adviescommisie inzake bezwaarschriften over de Dreef

In onderstaande document kunt u de reactie van de Adviescommissie voor bezwaarschriften op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken lezen naar aanleiding van het door de wijkraad (Dhr Wernink) ingediende …lees verder »

Asfalteren van de historische Dreef

B&W heeft op 13 dec jl. besloten om de bezwaren tegen het asfalteren van de Dreef naast zich neer te leggen en zou daarmee de weg openen tot herinrichting. Het standpunt van de wijkraad mag als bekend worden …lees verder »

Nieuwe dienstregeling bussen m.i.v. 10 dec

Vanaf 10 december 2017 rijden deze "Neusjes van de zalm" massaal door wijk Welgelegen.                       Daardoor wordt …lees verder »