Explosieve stijging verkeersdruk door Openbaar Vervoer

Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekkers en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars door onze mooie wijk. Het gaat dan om zo’n 930 (!) busbewegingen per dag, bussen die nagenoeg leeg door onze straten rijden. Het resultaat hiervan is een nog verdere verslechtering van de luchtkwaliteit, veiligheid, zware trillingen en […]

De Dreef, klinkers of asfalt?

Met het verwijderen van de klinkers wordt de weg vrijgemaakt voor de aanleg van asfalt. Aan de beslissing om over te gaan tot asfalteren is een lange strijd voorafgegaan. Die werd gevoerd in de commissie beheer, de raad en uiteindelijk in de rechtszaal. De wijkraad en andere partijen beraden zich op het vervolg…….  

Voortgang herinrichting Dreef

Zoals u in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen stuit de herinrichting van de Dreef op nogal wat bezwaren. Wethouder Sikkema (GL) houdt vooralsnog vast aan de vastgestelde plannen. De bezwaarprocedure die eind vorig jaar is doorlopen heeft geen resultaat opgeleverd. Nu rest de wijkraad nog de gang naar de rechter om een voorlopige voorzieningen […]

Spreekuur wethouder Jur Botter

Spreekuur wethouder Jur Botter Op 19 januari 2018 vindt het eerste spreekuur met wethouder Jur Botter plaats. Daarna volgen nog vier gesprekken met geïnteresseerde Haarlemmers, op verschillende dagen en locaties. Heeft u een opmerking, goed idee of zit u ergens mee en denkt u dat de gemeente dit moet weten? Kom dan langs om met […]

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD (Bron: Gemeente Haarlem)   De geplande werkzaamheden voor aankomend weekend (17 t/m 21 januari) aan de VRI’s Buitenrustbruggen zijn uitgesteld. Deze beslissing hebben we genomen na afweging van een aantal risico’s en raakvlakken in de voorbereiding en uitvoering. Het kruispunt is een belangrijk knooppunt in Haarlem en ligt in een hoofdader in […]

Wie bepaalt de busroutes?

Hieronder een reactie van de gemeente op een vraag van een bewoner uit de Tempeliersstraat over de toenemende belasting door bussen in de stad. Vraag:  Vragen wijkbewoner over bussen en het gemeentelijke antwoord: Antwoord bussen gemeente oordeelt u zelf…….