Parkeerregime’s in Welgelegen

In onze wijk kennen we momenteel 3 verschillende parkeerregime’s met verschillende problemen:

  1. Westelijk deel: omsloten door de Kleine Houtweg, Paviljoenslaan, Dreef, Florapark, Lorentzplein, Van Eedenstraat, Raamsingel en Gasthuissingel. Voor dit deel geldt het centrumparkeren (ook genoemd fiscaal parkeren).
  • Voor de bewoners van dit deel geldt dat zij geen beschikking hebben over bezoekersvergunningen, per adres één bewonersvergunning kunnen krijgen, de beschikbare parkeerplaatsen op straat niet voldoende om bewoners en bezoek te laten parkeren én dat wijkvreemd verkeer – weliswaar tegen betaling – ook op die parkeerplaatsen mag parkeren. Dit laatste verhoogt de druk op beschikbare parkeerruimte aanmerkelijk. Ook kunnen zij hun bezoekers niet gratis laten parkeren.
  1. Oostelijk deel: omsloten door de Rustenburgerlaan, Buitenrustlaan, Kamperlaan en Kleine Houtweg. Voor dit deel geldt het belanghebbendenparkeren.
  • Voor de bewoners van dit deel geldt dat de druk op de beschikbare parkeerplaatsen groot is. Omzetting naar fiscaal parkeren zou deze druk alleen maar verhogen.
  1. Mariastichting: Deze bewoners krijgen geen vergunning om op de geldende venstertijden voor belanghebbendenparkeren of centrumparkeren op openbare parkeerplaatsen te staan. Zij kunnen hun auto parkeren in de parkeergarage Mariastichting of buiten de venstertijden hun auto parkeren op de openbare parkeerplaatsen.
  • Voor bewoners van de Mariastichting die geen eigen parkeerplaats in de garage van de Mariastichting hebben gekocht zijn voor het parkeren van hun auto aangewezen op de schaarse vrij-parkeren plaatsen in de omgeving.

Bovenstaande problemen zijn door de werkgroep Verkeer, Vervoer en Parkeren gedurende een periode van zeker 15 jaar tot en met heden continu bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Tot op heden heeft de gemeente geen maatregelen of anderszins verbeteringen in de parkeersituatie doorgevoerd.