Participatieprijs Haarlem 2015

Dit jaar reikt de Participatieraad Haarlem voor de tweede keer de PARTICIPATIEPRIJS HAARLEM uit!
Deze prijs is een aanmoediging voor een groep Haarlemmers die een initiatief heeft opgezet dat bijdraagt aan een stad waar (nog meer!) aandacht
voor elkaar is en waar elke Haarlemmer mee kan doen en meetelt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500,-, dat besteed dient te worden aan de uitvoering van het winnende initiatief.
Welke initiatieven komen in aanmerking voor de prijs?
• Het initiatief is zelf georganiseerd door een groep Haarlemse burgers
zonder professionele ondersteuning;
• De opzet van het initiatief is zorg en aandacht voor elkaar en gericht
op het (weer) meedoen in de maatschappij;
• Het initiatief moet ook door andere burgers overgenomen kunnen
worden.
Kent u Haarlemmers die u wilt aanmelden voor de Participatieprijs Haarlem 2015? Kijk dan voor de wijze van aanmelden op www.participatieraadhaarlem.nl
Aanmelden kan tot 9 november 2015.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Haarlemse Helden 2015 op
21 november in de Gravenzaal van het Stadhuis te Haarlem
Tijd: van 16.30 tot 19.30 uur
Heeft u vragen over de Participatieprijs Haarlem?
Neem contact op via Participatieraad@haarlem.nl

Flyer Haarlemse Helden