Burenhulp

Contactpersoon voor dit project:

Roel Ebbinge - roel@hetpad.nl

Vroeger kende de gemeente veel voorzieningen voor zorg en welzijn van de bevolking. Het sociaal- cultureel werk organiseerde bijvoorbeeld allerlei activiteiten waarin mensen contact met elkaar konden maken en gezinshulp had ook een signalerende en verwijzende functie voor allerlei problemen. Bij de terugtredende overheid wordt veel meer aan de mensen zelf overgelaten. Als je beschikt over een uitgebreid netwerk hoeft dat geen probleem te zijn; vaak is dat niet het geval en zijn wij als burgers vooral op onszelf aangewezen.

De projectgroep Burenhulp van de wijkraad wil graag stimuleren dat de burenhulp op wijkniveau op gang komt. We denken dat de aanzet daartoe het beste plaats kan vinden door contactpersonen in een straat, of gedeelte daarvan als de straat wat langer is. De contactpersonen kunnen dan als ‘ogen en oren’ van de straat functioneren. Waar het om gaat is het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid, op een manier die bij de bewoners zelf past.

| 20 maart 2017 ‘Burenhulp’ krijgt steun van gemeente (Haarlems Dagblad)
17 december 2016 Één jaar burenhulp in Welgelegen
| 16 december 2015 Startbijeenkomst project burenbulp