Schrijversestafette

  …  

IN ONZE WIJK……

Wijkraad Welgelegen heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe website. De uitstraling van deze site is toch wat saai en zakelijk. Daar willen we wat aan doen. Het idee is om een schrijversestafette op te starten. Het spreekt natuurlijk tot de verbeelding als we kunnen aftrappen met een aantal prominente wijkbewoners. De werkgroep communicatie benadert u dan ook met het verzoek om eenmalig een stukje te schijven en zo bij te dragen aan deze estafette.

De bedoeling is dat iedere deelnemer een kort artikel schrijft waardoor we een inkijkje krijgen hoe wijkbewoners tegen hun woonomgeving aankijken. Dat artikel plaatsen we prominent op de homepage van de website. Aan het eind van het artikel geeft u spreekwoordelijk de pen door aan de volgende schrijver enzovoorts. Wij zullen zorgen voor een eerste aantal schrijvers en bemiddelen om na die schrijvers een volgende te zoeken. Als u zelf een suggestie heeft is dat natuurlijk nog beter.

Wij geven maar zeer beperkt richting aan uw bijdrage. De bedoeling van de artikelen is dat lezers ervaren hoe andere wijkbewoners tegen wijk Welgelegen aankijken.

Enige voorwaarde is dat er in de bijdrage een relatie is met wijk Welgelegen. Dat mag politiek geëngageerd zijn, filosofisch, you name it. Kritisch, prikkelend, zoet? Graag zelfs! Column, wens, droom, ervaring, kom maar op!

 Voorwaarden

Eénmalig een artikel tussen de 300 en 500 woorden onder uw eigen naam.
 U wordt geacht het artikel met een foto te begeleiden
U geeft ons toestemming uw artikel op de website van wijkraad Welgelegen te plaatsen
 
Aanleveren per email aan  schrijver@wijkraad-welgelegen.nl 
 
De artikelen blijven na plaatsing beschikbaar in het archief van de website
De artikelen worden niet op een andere wijze door ons gebruikt of verspreid
Uw (mail-)adresgegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de schrijversestafette en niet verder verspreid.