Snelheidsmetingen door het Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad is een actie gestart om de snelheid van het autoverkeer in de stad in kaart te brengen. Er wordt veel geklaagd, er wordt weinig gedaan, dus zaak om daar verandering in te brengen. Bewoners kunnen zelf aangeven waar zij snelheidsmetingen zouden willen.De krant ontvangt graag suggesties. Waar moet de redactie de snelheid van weggebruikers in kaart brengen en waarom juist op die locatie?

Iedereen kan een weg of straat nomineren door een mail met naam en telefoonnummer te sturen naar stadsredactie@haarlemsdagblad.nl. De redactie zal met de apparatuur van VVN op de geselecteerde plekken niet alleen het percentage hardrijders en de hoogste snelheid in kaart brengen, maar ook de gemiddelde snelheid.