Startbijeenkomst project Burenhulp

FullSizeRenderOp 16 dec jl. heeft de startbijeenkomst van contactpersonen burenhulp plaatsgevonden. Een tiental vrijwillige contactpersonen schoof aan bij Terstal Woninginrichting die genereus deze bijeenkomst onderdak bood.

Het doel van deze eerste meeting was kennismaken met elkaar, afstemmen en inspireren. Het werd een geanimeerde avond met veel ideeën, veel vragen en een enthousiast zoeken naar een vorm van burenhulp die aansluit bij de mogelijkheden en wensen. Duidelijk werd ook dat er per straat grote verschillen zijn in de samenhang. Er zijn straten met een levendige onderlinge betrokkenheid, daar tegenover waren ook contactpersonen die zelf wel erg enthousiast zijn maar moeite hebben om dat enthousiasme over te brengen op hun “buren”. In het huidige stadium gaan we ons voornamelijk richten op het bekend maken van het netwerk en de contactpersonen, en het leggen van contacten. Uiteindelijk hebben we afgesloten met een gezamenlijk intentie waarmee we de komende tijd aan de slag kunnen. En daar is een glaasje op gedronken!

Margo van den Berg heeft ondersteuning geboden vanuit Haarlem Effect. Zij heeft ruime ervaring met burenhulp in andere Haarlemse wijken.

Om het netwerk compleet te krijgen (per straat een contactpersoon) is er nog behoefte aan vrijwilligers. Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het project Burenhulp: Roel Ebbinge (roel@hetpad.nl).

 

 

Reacties

  1. Margo van den Berg zegt:

    Het was een mooie bijeenkomst, heel fijn dat we in de winkel van Terstal terecht konden en dat er al zoveel belangstelling is. Succes met het zoeken (en vinden!) van nog meer contactpersonen,zodat we in alle straten iemand hebben!
    Hartelijke groet Margo

    • Maandag a.s. heb ik een afspraak met een potentiele contactpersoon die zichzelf heeft aangemeld. Daar wordt ik nou blij van!