Structuurvisie Openbare Ruimte, een opsomming van de reacties door de wijkraad

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische structuren en markante gebouwen komen tot hun recht.

Natuur in en buiten de stad wordt gekoesterd. Een stad die onderdeel is van een grotere metropool, met goede verbindingen naar buiten. Zowel naar omliggende natuur, recreatiegebieden en om te kunnen werken. Maar ook voor bezoekers aan Haarlem. Een stad die is voorbereid op klimatologische veranderingen. Een stad waar mensen graag wonen, willen komen en zich verbonden voelen met elkaar. Zo zien we Haarlem, ook in 2040. (Bron: Gemeente Haarlem)

De gemeente is druk doende een Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) op te stellen met een doorkijk naar 2040. op de website www.sorhaarlem.nl vindt u alle details.

Voor wijk Welgelegen pakt deze visie niet positief uit. De wijkraad heeft op de conceptversie als volgt gereageerd:  reactie op concept ontwerp SOR Haarlem 2040     

Na de verwerking van reacties op het concept is nogmaals ons standpunt duidelijk gemaakt met de volgende brief: 20170926 Wijkraad Welgelegen – reactie op ontwerp SOR Haarlem 2040 dd juni 2017

Vandaag 30 november vond de behandeling van de SOR plaats in de commissies beheer en ontwikkeling. De inspraakreactie van de wijkraad leest u hier:  inspraak cie Beheer_SOR 2040

Gerelateerd(e) project(en):