Uitnodiging wethouder Sikkema

Wijkraad Welgelegen

 

Aan mevrouw C.Y. Sikkema,

Wethouder te Haarlem

Haarlem, 10-10-2017

Geachte mevrouw Sikkema,

Wijkraad Welgelegen wil u bij deze graag uitnodigen voor een gesprek op korte termijn.

De aanleiding voor deze uitnodiging is het volgende: Afgelopen donderdag is tijdens de vergadering van de Commissie Beheer besloten het bestaande plan voor de herinrichting van het Houtplein, en de daarmee samenhangende restauratie van de Dreef, te verwerpen. Hoewel wij verheugd zijn dat er bij een dergelijk ingewikkeld project grote zorgvuldigheid wordt betracht, zal het maken van een nieuw ontwerp de totstandkoming van de herinrichting vertragen.

Wijkraad Welgelegen heeft in de afgelopen jaren met grote regelmaat in diverse gremia aandacht gevraagd voor de onhoudbare, gevaarlijke verkeerssituatie en de verloedering van het Houtplein.

Prominent onderdeel van de chaotische verkeerssituatie op het Houtplein wordt gevormd door de grote aantallen bussen die daar rijden (huidig aantal is ongeveer 1000 per dag), gevolg van het onzalige besluit om HOV-routes dwars door een woonwijk te laten lopen.

Enige dagen geleden vernamen wij dat Connexxion, de busmaatschappij die nu alle concessies en dus ook alle OV- macht in Haarlem in handen heeft, de nieuwe concessie wil gebruiken om de frequentie van een aantal bestaande buslijnen door Welgelegen te verhogen. Bovendien wordt er nog een buslijn aan toegevoegd, nl. een Hi-speed-bus naar de Bijlmer, die ook via de woonstraten van onze wijk moet gaan rijden. Dat betekent dat er m.i.v. december a.s. zo’n 1500 bussen per dag over het Houtplein e.v. door de wijk gaan razen. Hopelijk begrijpt u dat dit zeer ongewenste vooruitzicht een grote aanslag op de gezondheid en de veiligheid van onze bewoners betekent. Een aanslag die voor de Wijkraad en de bewoners van de wijk onaanvaardbaar is. Temeer daar de wijkbewoners ook al te kampen hebben met de nadelige gevolgen van een snelweg door de wijk (de N205 over de Buitenrustlaan/Kamperlaan).

Wij willen dan ook graag op korte termijn met u afspreken om maatregelen en alternatieven te bespreken. Tevens willen wij u verzoeken om Connexxion opdracht te geven om de aangekondigde maatregelen voorlopig op te schorten. Daarbij is haast geboden wegens het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december a.s..

Wij hopen daarom zeer spoedig van u te horen,

Wijkraad Welgelegen, Werkgroep Verkeer en Vervoer

Jop Sleegers (voorzitter werkgroep)

Lyvia Ammerlaan

 

 

18/10/17 NOOT: Inmiddels is een positieve reactie ontvangen van de wethouder, een gesprek is in voorbereiding.

Gerelateerd(e) project(en):