Voortgang herinrichting Dreef

Zoals u in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen stuit de herinrichting van de Dreef op nogal wat bezwaren. Wethouder Sikkema (GL) houdt vooralsnog vast aan de vastgestelde plannen. De bezwaarprocedure die eind vorig jaar is doorlopen heeft geen resultaat opgeleverd. Nu rest de wijkraad nog de gang naar de rechter om een voorlopige voorzieningen aan te vragen en daarmee de aanvang van de werkzaamheden (gepland 12 febr a.s.) alsnog een halt toe te roepen. De zaak dient op 8 februari, 13.30u, te Haarlem, Simon de Vrieshof 1.

De tekst van de voorlopige voorziening vindt u onder de link:

Verzoekschrift Vl Vz Dreef

Gerelateerd(e) project(en):