Samenstelling

van de wijkraad

 

 

Voorzitter Bart Wernik Meester Joostenlaan
Haarlem
023-5513048
bartwernik@ziggo.nl
     
Vice voorzitter    
     
Secretaris John van de Gevel Dreef 2-13
2012 HR Haarlem
0653814144
info@johnvandegevel.nl
     
Penningmeester Jop Sleegers H.J. Koenenstraat 15
2012 BA Haarlem
023-5424256
jop@sleegers.org
     
Algemeen lid Udo Kluijver Voorhelmstraat 63
2012 ZP Haarlem
023-5310291
udokluijver@gmail.com
     
Algemeen lid Roel Ebbinge Houtplein 20rd
2012 DH Haarlem
0641887092
Roel@hetpad.nl