Groen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de groene, groeiende delen in het openbaar gebied  in onze wijk.
Het betreft:
  • De kwaliteit – wat, waar en hoe
  • De continuïteit – het beheer.
De wijkraad is vertegenwoordigd in de Adviescommissie Haarlemmerhout (+ Frederikspark).
 
 
De werkgroep bestaat uit:
Udo Kluijver (voorzitter)
Cora Gravesteijn