Verkeer

Deze werkgroep houdt zich bezig met de mobiliteit binnen de wijk in het kader van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid en met de parkeervoorzieningen. Daartoe heeft de werkgroep intensief contact met de gemeente.
 
De werkgroep bestaat uit:
Jop Sleegers (voorzitter)
Cora Gravesteijn
Alex Vermeulen
Lyvia Ammerlaan
 

Projecten

Herinrichting oost-zijde Houtplein en Dreef
| Verkeerintensiteit
| Parkeren / parkeeroverlast
| Gebiedsvisie Houtplein