Algemene Wijkzaken

Deze werkgroep houdt zich bezig met het dagelijks gebeuren in de wijk.

  • Kwaliteit openbare ruimte
    • Schade
    • Hinder

In de wijkgesprekken met de gemeente (Gebiedsontwikkeling en Beheer) worden actuele onderwerpen besproken, zoals kortlopende evenementen (bv. Serious Request), maar ook zaken die in de woonomgeving in de wijk spelen. Voorbeeld daarvan is de overlast in de Tempeliersstraat