Betalingen

Betalingen aan de wijkraad kunnen via bankrekening:

 NL54 INGB 0002518429