De Hout als festivalterrein

  Bevrijdingpop 2018 ligt weer achter ons, het houtfestival komt er aan. Wijkraad Welgelegen is van mening dat het gebruik van een gebied met monumentenstatus zoals de Haarlemmerhout en het Frederikspark aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Het ambitieniveau vwb evenementen zou ondergeschikt moeten zijn aan de beschermde status. Het lijkt er sterk op dat evenementen […]

Structuurvisie Openbare Ruimte, een opsomming van de reacties door de wijkraad

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische […]