Doelstellingen

Deze website heeft als doel de wijkbewoners te betrekken bij onderwerpen die de wijk aangaan, door:

  • Op gestructureerde wijze relevante informatie beschikbaar te stellen
  • Via een discussieforum wijkbewoners de gelegenheid te bieden met elkaar van gedachten te wisselen
  • Via de website de meningen van de wijkbewoners te peilen over relevante onderwerpen

Op deze website vindt u onder meer de agenda’s en verslagen van de openbare vergaderingen. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen, die plaatsvinden eens per zes weken. Zie voor de data in de vergaderagenda

U treft achtergrondinformatie over onze wijk aan, actuele ontwikkelingen en verslagen van wijkgebeurtenissen en links naar relevante sites en informatie.

De Gemeente wordt regelmatig gevraagd verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van onderhoud en handhaving.

De wijkraad publiceert ieder kwartaal de Wijkkrant Welgelegen.

| Verordening op de wijkraden van de gemeente Haarlem 16 september 2011