Groen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de groene, groeiende delen in het openbaar gebied  in onze wijk.

Het betreft:

  • De kwaliteit – wat, waar en hoe
  • De continuïteit – het beheer.

De wijkraad is vertegenwoordigd in de Adviescommissie Haarlemmerhout (+ Frederikspark).