Onderlinge betrokkenheid

De werkgroep heeft als taak:

Het scheppen van condities opdat de wijkbewoners van wijk Welgelegen uitgenodigd worden tot actieve onderlinge betrokkenheid.

De werkgroep bestaat uit :

John van de Gevel (voorzitter)

Roel Ebbinge