Sociale Kaart wijk Welgelegen

 • BURENHULP
  • Burenhulp Welgelegen is een netwerk van vrijwillige burenhulp in de wijk. In iedere straat hopen we in de toekomst een Contactpersoon te hebben. De contactpersoon organiseert met de vrijwilligers in de straat de burenhulp en stimuleert activiteiten.. De coördinator in de wijk is Roel Ebbinge, Houtplein 20rd. Hij is te bereiken via roel@hetpad.nl
   De straten waarin momenteel een contactpersoon actief is zijn: Bellevuelaan, Dreef, H.J. Koenenstraat, Houtplein, Kamperlaan, Lorentzplein, Meester Joostenlaan, Paviljoenslaan, Twijderslaan, Voorhelmstraat, Wagenmakerslaan, Wagenweg, Welgelegenstraat, Wijde Geldelozepad en de Zadelmakerslaan
  • Informatie over burenhulp is ook te vinden op burenhulphaarlem.nl en www.wijkraad-welgelegen.nl 
 • MAALTIJDEN VOOR OUDEREN
  • Zuiderhout, Beelslaan 8, 023-8913500 (1 dag tevoren opgeven)
  • Jacob in de Hout, Zuiderhoutlaan 1, 023-8927900 (’s morgens opgeven
  • Open eettafel bij Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruinstraat 60, 023-5324261 (aanmelden: www.ouderenhaarlem.nl)
 •  KLUSJES
  • Als u een vraag heeft i.v.m. een klusje kunt u een beroep doen op de Burenhulp
  • Via www.BUUV.nl is een groot aantal dienstverleners beschikbaar
 • VERVOER
  • Als u een vraag heeft met betrekking tot vervoer kunt u een beroep doen op de Burenhulp
  • Vrijwilligers brengen u met hun eigen auto (op maandag tot en met vrijdag) tegen onkosten naar waar u heen wilt. U dient zich twee werkdagen van tevoren op te geven. Belt u dan met Trefpunt ’t Trionk, tel.nr.: 023 – 5324261. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 u.
  • Via www.BUUV.nl kunt u een beroep doen op vrijwilligers
 • LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
  • Wijkagent Rick van Dongen 0900-8844
 • ACTIVITEITEN
  • Elke 1e dinsdag van de maand van 10.30u-12.00u is er een inloop koffieochtend in het café van HART, Kleine Houtweg 18.
  • Bij het gebouw Trionk, Van Oosten de Bruinstraat 60, vinden vele activiteiten plaats, ook voor niet-ouderen. www.ouderenhaarlem.nl
  • Op de website van Wijkraad Welgelegen vindt u een opsomming van activiteiten in en om onze wijk. wijkraad-welgelegen.nl onder evenementen
  • Handwerkcafe, iedere maandag van 10.00u tot 12.00u in Dreefzicht/La Place https://www.wieke.com/handwerkcafe-haarlem/
 • HULP BIJ OPVOEDEN EN OPGROEIEN
  • Consultatiebureau Haarlem– Leidseplein 36 RD maandag & vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur 088-995 95 95
  • Centrum voor jeugd en gezin, cjghaarlem.nl Het CJG is elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 088–995 8484. Je kunt je vraag ook mailen naar info@cjghaarlem.nl
 • SOCIAAL WIJKTEAM Zuid-West
  • Voor alle vragen over werk, inkomen, wonen, welzijn en zorg kan contact opgenomen worden met het Sociaal Wijktteam Zuid-West 023-5430990