Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische structuren en markante gebouwen komen tot hun recht.

Natuur in en buiten de stad wordt gekoesterd. Een stad die onderdeel is van een grotere metropool, met goede verbindingen naar buiten. Zowel naar omliggende natuur, recreatiegebieden en om te kunnen werken. Maar ook voor bezoekers aan Haarlem. Een stad die is voorbereid op klimatologische veranderingen. Een stad waar mensen graag wonen, willen komen en zich verbonden voelen met elkaar. Zo zien we Haarlem, ook in 2040.

(bron: Gemeente Haarlem)

Reacties van de wijkraad op de SOR