De Hout als festivalterrein

  Bevrijdingpop 2018 ligt weer achter ons, het houtfestival komt er aan. Wijkraad Welgelegen is van mening dat het gebruik van een gebied met monumentenstatus zoals de Haarlemmerhout en het Frederikspark aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Het ambitieniveau vwb evenementen zou ondergeschikt moeten zijn aan de beschermde status. Het lijkt er sterk op dat evenementen […]

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)

Haarlem groen en bereikbaar. Haarlem als stad waar ruimte is voor mensen om elkaar makkelijk te ontmoeten; op straat, op pleinen en in parken. Een stad waar kinderen kunnen spelen en veilig over straat kunnen gaan. Een stad die de meest kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit geeft. Een stad waar mensen zich vooral lopend en fietsend bewegen. Historische […]

Brief aan de formateur

Door diverse besluiten genomen door de gemeente Haarlem in de afgelopen 4 jaar zal onder meer de luchtkwaliteit in onze wijk de komende jaren verslechteren. Daarnaast wordt ons monumentale groen bedreigd en neemt het gebruik van de openbare ruimte door voetgangers en fietsers eerder af dan toe. Dit ten gunste van de auto’s en bussen. […]

Explosieve stijging verkeersdruk door Openbaar Vervoer

Sinds begin december 2017 rijden de nieuwe dubbeldekkers en harmonicabussen van Connexxion in een drastisch hogere busfrequentie dwars door onze mooie wijk. Het gaat dan om zo’n 930 (!) busbewegingen per dag, bussen die nagenoeg leeg door onze straten rijden. Het resultaat hiervan is een nog verdere verslechtering van de luchtkwaliteit, veiligheid, zware trillingen en […]

Werkzaamheden Buitenrustbruggen uitgesteld

WERKZAAMHEDEN BUITENRUSTBRUGGEN UITGESTELD (Bron: Gemeente Haarlem)   De geplande werkzaamheden voor aankomend weekend (17 t/m 21 januari) aan de VRI’s Buitenrustbruggen zijn uitgesteld. Deze beslissing hebben we genomen na afweging van een aantal risico’s en raakvlakken in de voorbereiding en uitvoering. Het kruispunt is een belangrijk knooppunt in Haarlem en ligt in een hoofdader in […]